fugleforeningenlimfjorden

Både for os med et par enkelte undulater og til de helt store fuglehold

Foreningen blev stiftet d.26/5 2010
Det er vores mål, at foreningen skal være et samlingssted for alle med selv den mindste interesse for fugle.

Aktivitets kalender 2023
 

Alle møder afholdes, hvis ikke andet er nævnt , Ridemandsmøllevej 3, Godthåb, 9230 Svenstrup kl. 19.00.

28-29 oktober udstilling
29 november juleafslutning
31 januar 2024 generalforsamling 

 
 


Om Limfjorden

I løbet af året bliver der afholdt 9 medlemsmøder. På en del af møderne har vi løbende besøg af erfarne foredragsholdere, der fortæller om deres erfaring omkring det at holde fugle. Men også aftener med film, social samvær mv. Disse aftener vil flere gange være guld værd, da man her kan høste af andres erfaringer/ oplevelser, som man ikke vil finde andre steder, da langt fra alt ligger på nettet.

En aften i løbet af foråret afholder vi volierebesøg hos et af vore medlemmer og senere på sommeren arrangeres der en tur rundt til forskellige private fugleholdere/seværdigheder, der bl.a vedrører vores hobby. Alt dette præget af hyggeligt samværd.

I oktober afholder vi vores udstilling. Her kan medlemmer udstille deres fugle og samtidig få dem bedømt af vores kompetente dommere, tilknyttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Limfjorden er medlem af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger , der bl.a. andet udgiver tidsskriftet DANSK FUGLEHOLD, står for uddannelse af dommere til vore udstillinger samt har Danmarks største ringsalg.

Medlemsbladet for Fugleforeningen Limfjorden udkommer 6 gange i løbet af året enten tilsendt pr. post eller via mail. Man bestemmer selv hvordan man ønsker bladet. Alle medlemmer kan få optaget indlæg om deres hobby med fuglene og få køb/salg annoncer optaget i der i.

Her kan du downloade de forskellige blanketter til brug ved tilmelding af dine fugle mv. til udstillingen.

Tilmeldingsblanket for volierefugle

Tilmeldingsblanket enkelt fugles bedoemmelse

Sponsor

 

Førsteopdræt

Info

Download Skemaet, åben filen og udfyld det. Gem der efter filen og send den til denne e-mail: opdr@fugleforeningenlimfjorden.dk
Du kan også printe skemaet ud og udfylde det.

Download

Højreklik (eller hold museknappen nede og klik , hvis du bruger Mac) på linket og vælg "Gem fil som".

Kontakt

Førsteopdræts kontrollanter:
Preben Guldhammer: Mail: jpguldhammer@gmail.com Tlf: 21484986
Lars Peter Andreasen Mail: ipamink@gmail.com Tlf: 29 28 10 21

Bestyrelsen

Mathias Larsen.
EMail. ma10aslarsen.ml@gmail.com

 

Claus Thomsen, Randbyvej 15, 9280 Storvorde. Tlf. 26794438

Poul Hansen, Hobrovej 821, 9230 Svenstrup. Tlf. 29 26 65 17

Teddy Christensen, Traverbakken 3, Ferslev, 9230 Svenstrup. Tlf. 4026 0079

Per Lind Lassen Hadsund Landevej Tlf. 20 96 68 40

Preben Guldhammer. Tlf. 21484986

Kaj Guldborg. Tlf. 2828 5837

Bliv medlem

Bliv nyt medlem af foreningen ved at udfylde nedenstående formular. Du vil herefter hurtigst mulig blive kontaktet. Kontingentet. Kr. 400,- årligt omfatter hele husstanden.
[recaptcha]

Information

På regionsmøde i Roslev 2013, blev der fremlagt forskellige fortolkning af ’Ornitosebekendtgørelsens’ påbud om registrering af af- og tilgange i private fuglehold (Bekendtgørelsens §§ 1 og 13).

En henvendelse til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevarestyrelsen) har imidlertid afklaret spørgsmålet og dermed fastslået, at ALLE fugleholdere skal foretage optegnelser af køb, salg og evt. dødsfald i fugleholdet og opbevare optegnelserne i mindst 2 år. Optegnelserne skal forevises til Fødevarestyrelsen, hvis styrelsen stiller krav om det.

Den krævede optegnelse kan evt. føres i et kladdehæfte eller lign, bare det fremgår, hvor og hvornår fuglene er købt, hvem der er solgt fugle til, hvilke fugle der er solgt og hvilke fugle der evt. er døde (evt. dødsårsag).

Yderligere oplysninger om ornitose kan findes ved søgning på ministeriets hjemmeside:

http://fvm.searchimprove.com/search.aspx?pckid=1597700213&aid=260336&pt=6018936&sw=ornitose

Bekendtgørelsens (BEK nr 871 af 25/07/2011 gældende fra 1. august 2011) fulde ordlyd kan ses på retsinformation.dk:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138218

Uddybende spørgsmål kan rettes til bestyrelsen.

Fugleforeningen Limfjorden

Gråpapegøje (Psittacus erithacus) flyttes til Liste 1 på CITES
I går (8/12-2016) kom det frem i medierne at Gråpapegøje (som i mange år har været kendt som Grå Jago), er blevet flyttet til liste 1 på CITES. Beslutningen er taget på organisations møde i Johannesburg (24. sept. til 4. okt.-2016). Den nye liste fra CITES er offentliggjort fra Geneve den 6. dec., og træder i kraft pr. 2.01.2017.
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger har i dag, været i forbindelse med Skov og Naturstyrelsen, som beklager at man ikke har orienteret os om dette. De er først nu ved at udarbejde informationsmateriale om hvorledes, de som har disse papegøjer, kan få dem registreret og fortsat kan have dem på lovlig vis. Der vil selvfølgelig også komme visse restriktioner angående handel med dem, på samme måde som hos andre fugle, der står på liste 1.
LDF er ved at undersøge om Naturstyrelsen er klar til at modtage og behandle anmodninger om at få registreret Gråpapegøjer.
Den nye liste er endnu ikke kommet i en dansk version, men den originale kan findes på nedenstående link.
http://www.cites.org/eng/app/2017/E-Appendices-2017-01-02.p

FUGLEFORENINGEN LIMFJORDENS