fugleforeningenlimfjorden

Både for os med et par enkelte undulater og til de helt store fuglehold

Foreningen blev stiftet d.26/5 2010
Det er vores mål, at foreningen skal være et samlingssted for alle med selv den mindste interesse for fugle.

Aktivitets kalender 2024
 

Alle møder afholdes, hvis ikke andet er nævnt , Ridemandsmøllevej 3, Godthåb, 9230 Svenstrup kl. 19.00.


31 januar 2024 generalforsamling 

 
 


Om Limfjorden

Førsteopdræt

Info

Download Skemaet, åben filen og udfyld det. Gem der efter filen og send den til denne e-mail: opdr@fugleforeningenlimfjorden.dk
Du kan også printe skemaet ud og udfylde det.

Download

Højreklik (eller hold museknappen nede og klik , hvis du bruger Mac) på linket og vælg "Gem fil som".

Kontakt

Førsteopdræts kontrollanter:
Preben Guldhammer: Mail: jpguldhammer@gmail.com Tlf: 21484986

Bestyrelsen

Mathias Larsen.
EMail. ma10aslarsen.ml@gmail.com

 

Claus Thomsen, Randbyvej 15, 9280 Storvorde. Tlf. 26794438

Poul Hansen, Hobrovej 821, 9230 Svenstrup. Tlf. 29 26 65 17

Teddy Christensen, Traverbakken 3, Ferslev, 9230 Svenstrup. Tlf. 4026 0079

Per Lind Lassen Hadsund Landevej Tlf. 20 96 68 40

Preben Guldhammer. Tlf. 21484986

Kaj Guldborg. Tlf. 2828 5837

Bliv medlem

Bliv nyt medlem af foreningen ved at udfylde nedenstående formular. Du vil herefter hurtigst mulig blive kontaktet. Kontingentet. Kr. 400,- årligt omfatter hele husstanden.
[recaptcha]

Information

På regionsmøde i Roslev 2013, blev der fremlagt forskellige fortolkning af ’Ornitosebekendtgørelsens’ påbud om registrering af af- og tilgange i private fuglehold (Bekendtgørelsens §§ 1 og 13).

En henvendelse til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevarestyrelsen) har imidlertid afklaret spørgsmålet og dermed fastslået, at ALLE fugleholdere skal foretage optegnelser af køb, salg og evt. dødsfald i fugleholdet og opbevare optegnelserne i mindst 2 år. Optegnelserne skal forevises til Fødevarestyrelsen, hvis styrelsen stiller krav om det.

Den krævede optegnelse kan evt. føres i et kladdehæfte eller lign, bare det fremgår, hvor og hvornår fuglene er købt, hvem der er solgt fugle til, hvilke fugle der er solgt og hvilke fugle der evt. er døde (evt. dødsårsag).

Yderligere oplysninger om ornitose kan findes ved søgning på ministeriets hjemmeside:

http://fvm.searchimprove.com/search.aspx?pckid=1597700213&aid=260336&pt=6018936&sw=ornitose

Bekendtgørelsens (BEK nr 871 af 25/07/2011 gældende fra 1. august 2011) fulde ordlyd kan ses på retsinformation.dk:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138218

Uddybende spørgsmål kan rettes til bestyrelsen.

Fugleforeningen Limfjorden

Gråpapegøje (Psittacus erithacus) flyttes til Liste 1 på CITES
I går (8/12-2016) kom det frem i medierne at Gråpapegøje (som i mange år har været kendt som Grå Jago), er blevet flyttet til liste 1 på CITES. Beslutningen er taget på organisations møde i Johannesburg (24. sept. til 4. okt.-2016). Den nye liste fra CITES er offentliggjort fra Geneve den 6. dec., og træder i kraft pr. 2.01.2017.
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger har i dag, været i forbindelse med Skov og Naturstyrelsen, som beklager at man ikke har orienteret os om dette. De er først nu ved at udarbejde informationsmateriale om hvorledes, de som har disse papegøjer, kan få dem registreret og fortsat kan have dem på lovlig vis. Der vil selvfølgelig også komme visse restriktioner angående handel med dem, på samme måde som hos andre fugle, der står på liste 1.
LDF er ved at undersøge om Naturstyrelsen er klar til at modtage og behandle anmodninger om at få registreret Gråpapegøjer.
Den nye liste er endnu ikke kommet i en dansk version, men den originale kan findes på nedenstående link.
http://www.cites.org/eng/app/2017/E-Appendices-2017-01-02.p

FUGLEFORENINGEN LIMFJORDENS